Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Bezpečnost škol

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov.

Dne 29.8.2017 proběhlo pod záštitou města Vlašimi setkání určené pro zástupce a zřizovatele školských zařízení na téma Bezpečnost škol. Akce byla připravena v rámci Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017–2019 ve spolupráci s vedením Územního odboru Policie ČR Benešov. Hlavní příspěvek na setkání přednesl vedoucí ÚO Policie ČR Benešov plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek, který hovořil na téma připravenost objektů, pasportizace budov a ochraně měkkých cílů. Termín měkký cíl vyjadřuje stupeň ochrany, jedná se o pojem z bezpečnostní politiky. Mezi měkké cíle patří především obchodní domy, sportovní utkání či právě budovy škol. Dále uvedl, že u těchto objektů zpravidla chybí zpracované plány budov, proto je třeba na školách provést bezpečnostní audit, kdy je nutné se zaměřit na technická opatření, bezpečnostní dokumentaci, vstupy do budov, proškolení personálu, apod. Doporučil školám obrátit se na Asociaci bezpečná škola a rovněž nabídl spolupráci ze strany Policie ČR, nejen v přípravě školení pro personál. Krajský úřad Středočeské kraje nyní realizuje projekt pod názvem Bezpečnostní audit škol, do kterého jsou zapojeny i některé školy v Benešově.

Dále svým příspěvkem navázal kpt. Bc. Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Pan Vinčálek se ve své prezentaci zaměřil na problematiku aktivního/nebezpečného útočníka a svůj příspěvek doplnil pro názornost i o video z Columbia high school – útok dvou studentů na střední škole či o instruktážní video Utíkej, schovej se, bojuj. Pan Vinčálek hovořil o přípravě pachatele na útok, o jeho průběhu a následném zásahu bezpečnostních složek. Zástupcům škol také doporučil, aby dobře zvažovali informace, které zveřejňují na svých webových stránkách.

Na závěr setkání vystoupil Mgr. Vladimír Dvořák z Ministerstva vnitra ČR a představil přítomným Metodiku pro aplikaci nové technické normy ČSN 73 4400 a dále plánované dotační programy z Programu prevence kriminality MVČR na rok 2018, kdy se bude jednat zejména o neinvestiční projekty – na proškolení auditorů či personálu příjemce dotace, zpracování plánu nápravných opatření vycházejících z auditů a na tyto aktivity by v roce 2019 MVČR reagovalo podporou investičních projektů, což vychází také  z usnesení vlády ze dne 24.7.2017.

 

Mgr. Petra Rajmanová

manažerka prevence kriminality

 

publikováno 13.10.2017