Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Čtvrtletní kriminalita a nehodovost ve Středočeském kraji

Policie ČR, ú.o. Benešov

KRAJ - Zhodnocení kriminality a nehodovosti za I. čtvrtletí 2020 a ve vyhlášeném nouzovém stavu v ČR

Kriminalita ve Středočeském kraji za I. čtvrteltí 2020

Za první tři měsíce roku 2020 řešili policisté na území Středočeského kraje celkem  4 920 trestných činů, tedy o 477 méně, než v roce předešlém. Oproti minulému roku tak kriminalita klesla o bezmála 9%. Z celkového objemu trestných činů se dařilo objasňovat na více než 30%.  

Meziroční nárůst kriminality lze spatřovat pouze u třech územních odborů v rámci kraje, a to na Benešovsku (+10,7%), v Berouně (+7,58%) a na Praze venkov – ZÁPAD (+1,46%). Naopak u ostatních územních odborů je patrný meziroční pokles kriminality, nejvíce na Mělnicku (-18,7%), na Praze venkov JIH s meziročním poklesem 16% či Příbrami (-14,9). Stejný trend, tedy meziroční pokles kriminality, je zřetelný u ostatních územních odborů.8 Pěší kontrolní činnost.JPG

V porovnání s loňským rokem klesla kriminalita zejména v oblasti násilných trestných činů (358/-37), mravnostní kriminality (74/-22) či hospodářské trestné činnosti (464/-137). Naopak mírný meziroční nárůst byl zaznamenán v rámci majetkové trestné činnosti jako takové (2 421/+82), tedy necelá 4% nárůst. Ten se projevil také u krádeží vloupáním (864/+193)  a krádeží vloupáním do rodinných domů (183/+34).

Kriminalista ve Středočeském kraji v době nouzového stavu

V rámci nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila dne 12. 3. 2020, řešili policisté v celém Středočeském kraji 1 027 trestných činů (k 7. 4. 2020). Objasněno bylo přes 16% z nich. Ve stejném období loňského roku, kdy republika nebyla zatížena žádným mimořádným stavem či situací, byl počet trestných činů, kterými se středočeská  policie zabývala, o bezmála pět set skutků vyšší s objasněností přes 20%.

Pokles kriminality v době nouzového stavu je patrný téměř ve všech oblastech kriminality. O 11% klesla násilná kriminalita (75 skutků), markantnější je pokles i v oblasti  kriminality mravnostní, a to  o téměř 44% (10 případů). Hospodářských deliktů bylo zaznamenáno o cca 45% méně (81) a nemalý je i pokles majetkové trestné činnosti, kdy se středočeská policie zabývá v současné době 588 případy (o 135 méně), což je bezmála 9% pokles tohoto druhu kriminality. Nepatrný nárůst je zřejmý v počtu případů vloupání do objektů, a to o 17 skutků.  

Pokles celkové kriminality v době nouzového stavu se odráží rovněž v poklesu kriminality za  I. čtvrtletí roku 2020.

  • Významný podíl na poklesu kriminality má bezesporu aktuální stav ve společnosti,  v rámci kterého je omezen běžný život obyvatel a firem, došlo k omezení zahraničních vlivů,  a celkově se zúžil prostor pro páchání trestné činnosti.  K poklesu kriminality mohlo také přispět i přísnější posuzování některých trestných činů v době nouzového stavu;
  • V době nouzového stavu byla zaznamenána ve zvýšené míře kriminalita páchaná v prostředí internetu (např.: podvodné prodeje s ochrannými prostředky, apod.);
  • V souvislosti s nouzovým stavem se středočeská policie zabývá i několika případy šíření poplašné zprávy;

Současná situace v ČR, tedy nouzový stav vyhlášený Vládou ČR, ale také zostřuje tresty za některé trestné činy, tedy u některých přečinů trestní zákoník přímo stanoví přísnější trestní sazby, přičemž se to netýká jen trestných činů, které souvisí se zdravím, jako např.: šíření nakažlivé nemoci, apod., ale zpřísnění se dotýká i trestných činů, jako jsou krádeže, podvody, apod. Například v rámci středočeského kraje bylo tímto způsobem posuzováno 303 trestných činů krádeží či vloupání do různých objektů, kterých se dopustili známí i neznámí pachatelé, dále jeden trestný čin zpronevěry  a 17 případů podvodného jednání. Oproti běžnému stavu, kdy může být pachatel krádeže ohrožen 2letou trestní sazbou je tento čin v období spáchání nouzového stavu „honorován“ až osmiletou trestní sazbou. Totožná je situace např. také u trestných činů kvalifikovaných jako podvod, kdy jsou pachatelé ohroženi rovněž až 8letým trestem odnětí svobody oproti dvěma létům za běžného stavu. 

Dopravní nehodovost ve Středočeském kraji za I. čtvrtletí 2020

Na středočeských silnicích a dálnicích řešili dopravní policisté za první tři měsíce roku 2020 celkem  2 951 dopravních nehod. I když je to oproti roku pokles o 584 nehod, stoupl počet osob, které při nich zaplatily životem. Oproti čtvrtletí 2019 je letošní počet mrtvých při nehodách 17 (o 7 více). Těžce se pak zranilo 26 osob (-29), lehce zraněných při nehodách evidujeme o 144 méně, tedy 520. Škody způsobené při nehodách se blíží k dvěma a půl milionu korun.

Příčiny nehod zůstávají dlouhodobě totožné – u řidičů se nejvíce projevuje nepozornost, nesprávný způsob jízdy, ale i překračování rychlosti.

Kdo umíral na středočeských silnicích: jak již bylo uvedeno výše, zcela zbytečně vyhaslo v prvním čtvrtletí při dopravních nehodách 17 životů. V 7 případech zemřelo za volantem 7 řidičů osobních vozidel, 3 spolujezdci, 4 chodci a 3 řidiči motorek.

 

Dopravní nehodovost ve Středočeském kraji v době nouzového stavu
 

Velmi významně se změnil provoz na středočeských silnicích po vyhlášení nouzového stavu. Na silnicích je méně aut, provoz i ve všedních dnech lze přirovnat ke dnům víkendovým, či svátkům. Tento stav je projevil také ve statistikách dopravních nehod, kterých sníženým provozem významně ubylo. Do současné doby (k 7. 4. 2020) řešili dopravní policisté 642 nehod, což je v porovnání se stejným obdobím – za naprosto standardních podmínek – pokles o témě  pět stovek nehod. Ve stejném období loňského roku přesahoval počet nehod číslo 1 100.  Při nehodách, ke kterým došlo v nouzovém stavu, zemřelo pět osob. Velmi zásadní je i pokles těžce a lehce zraněných osob.

Dopravní přestupky v období nouzového stavu

Mimořádné situace, tedy vyhlášeného nouzového stavu, zneužívají někteří řidiči zejména v souvislosti s dodržováním rychlostních limitů.  Jenom za období tohoto, pro všechny občany ČR mimořádného stavu, řešili dopravní policisté přes 800 přestupků, přičemž téměř polovina z nich se týkala překročení povolené rychlosti. Přes dvě stovky těchto přestupků bude řešit příslušný správní úřad.  

Zintenzivněný dohled nad bezpečností silničního provozu bude trvat i nadále. I v tomto nouzovém stavu budou policisté na silnicích více vidět, a to se týká i nadcházejícího víkendu, tedy o Velikonoc, které budou od těch předešlých let, s ohledem na krizová opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, pro nás všechny naprosto odlišné. 

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
8. dubna 2020

publikováno 9.4.2020