Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Jak se zachovat v koloně a jak správně utvořit záchranářskou uličku?

Policie ČR, ú.o. Benešov

Pár rad při zdržení v dopravní zácpě. 

Téměř všichni řidiči se shodnou na tom, že nemají rádi kolony na silnicích. Brzdí je totiž na jejich cestách a prodlužují tak dobu jejich jízdy. Kolony ale nevznikají jen tak, vždy existuje příčina a kolona je jen jejím následkem. Dopravní zácpa může vzniknout po dopravní nehodě, po delším stání na semaforech, z důvodu prací na silnici, vlivem snížené rychlosti v určitých úsecích a v mnoha dalších případech. Víte ale, jak se správně zachovat a řadit, když dojíždíte pomalu jedoucí nebo stojící kolonu?

 

• V případě, že dojíždíte kolonu nebo stojíte v koloně jako poslední, nechte zapnutá výstražná světla.

• Zastavte s dostatečným odstupem od vozidla, které v koloně již stojí.

• Již po příjezdu na místo kolony se ihned řaďte za ostatní řidiče. Dávejte pozor na to, jakým směrem se řadí vozidla před vámi, a následujte je.

 

Řidiči, kteří se ocitnou v koloně, ihned neznají příčinu jejího vzniku, proto je třeba, aby neprodleně začali vytvářet záchrannou uličku. Jedním z důvodů dopravních komplikací může být totiž již zmíněná dopravní nehoda. Složky integrovaného záchranného systému se na místo potřebují dostat co nejrychleji. Při záchraně lidského život a zdraví rozhodují vteřiny, proto je velice důležité znát správné řazení a vytvořit tak uličku pro zasahující složky. Od října minulého roku vzešla v platnost novela zákona, která upravuje pravidla tvorby uličky pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Jak tedy správně vytvořit záchranářskou uličku?

 

• Záchranářskou uličku je třeba vytvářet ihned, jakmile se ocitnete v koloně.

• Pokud jedete po dvouproudové komunikaci, vozidla se rozestupují k okraji. Řidiči v levém pruhu se řadí vlevo a řidiči v pravém pruhu  se  řadí  vpravo.

• Na tříproudové komunikaci se řidiči v levém jízdním pruhu řadí vlevo ke svodidlům, řidiči jedoucí ve středovém a pravém pruhu se řadí vpravo ke krajnici.

 

Záchranářská ulička (zdroj:www.ibesip.cz)

                                                               Záchranářská ulička (zdroj: www.ibesip.cz)

 

Pokud se chystáte na delší trasu, zvyšujete tím pravděpodobnost, že se v nějaké koloně ocitnete. S tímto rizikem je třeba počítat, proto dbejte na to, abyste ve vozidle měli dostatek paliva. Nezapomeňte si s sebou přibalit dostatečné množství tekutin a jídla. Pokud vyjíždíte na delší trasy v zimním období, vozte ve vozidle také deku nebo nějakou přikrývku.

Je velice důležité, aby řidiči, kteří se ocitnou v koloně, byli ohleduplní a řídili se výše popsanými pravidly. Najdou se totiž tací, kteří vjíždí do záchranářské uličky a brání tak v co nejrychlejším dojezdu složek integrovaného záchranného systému. Zákon myslí i na tuto neohleduplnost řidičů. Za neoprávněné použití záchranářské uličky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta až 2500 Kč. Paragraf hovoří jasně:

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:
,,Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích."

nprap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí
P ČR Benešov
29. července 2019

publikováno 30.7.2019