Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Města Benešov a Vlašim bojují proti drogám

Benešov a Vlašim bojují proti drogám, mají své plány protidrogové prevence

Města Benešov a Vlašim mají oficiální plán protidrogové prevence jako jediná v celém kraji. Vlašimský je na tříleté období, počínaje rokem 2017, a benešovský bude platit do roku 2020.

Města Benešov a Vlašim mají oficiální plán protidrogové prevence jako jediná v celém kraji. Vlašimský je na tříleté období, počínaje rokem 2017 a benešovský bude platit do roku 2020.

Drogy jsou globální problém a boj s nimi se nevyhnul ani Benešovsku. Města Benešov a Vlašim jsou v otázce prevence ale přece jen o něco dál, než je tomu v ostatních městech Středočeského kraje. Právě tato dvě města jsou nyní totiž v celém kraji jediná, která mají zpracovaný plán protidrogové prevence. „Náš materiál je na tak vysoké úrovni, že bychom ho mohli vydávat jako skripta pro jiná města,“ řekl hrdě starosta Benešova Petr Hostek.

Dokument, který už schválili radní města, vychází z koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje a současně i z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky v oblasti nelegálních návykových látek. „Díky hotovému plánu v Benešově organizujeme řadu akcí ve školách a navazujeme spolupráci s neziskovými organizacemi zabývajícími se protidrogovou problematikou. V Benešově je to třeba Magdaléna,“ připomněla projektová manažerka Městského úřadu Benešov Veronika Kondrátová. „Tím vytváříme základy předcházení užívání drog, ale také kriminalitě. Ač to může znít jako klišé, pořád platí, že předcházení excesům je lepší a levnější, než odstraňování jejich následků,“ dodala manažerka.
První plány prevence vznikly v Benešově už v roce 2014. Dvouletý plán pak nahradil dokument nový. Podle něj se bude úřad řídit až do roku 2020.

Nový plán odpovídá podle Veroniky Kondrátové více reálné situaci v Benešově. Navazují na něj akční plány, které upřesňují, co se daný rok bude v oblasti prevence dít.

Jeho cílem je mimo jiné zefektivnění prevence, rozšíření oblasti ambulantní léčby a doléčování a také podpora tzv. harm reduction, tedy postupů vedoucích ke snižování dopadů drog u těch, kteří už drogy užívají a nejsou motivováni, aby přestali.

 

https://g.denik.cz/22/9d/benesov-drogy.jpg

 

Jaký úspěch zatím program zaznamenal, nelze ale nyní přesně říci. „Data o drogově závislých vyhodnocuje dlouhodoběspolečnost Magdalena. Jsou anonymní, proto počty nelze určit,“ podotkla úřednice. Jako pozitivní jev celé problematiky ale označila zvyšující se počet vyměňovaných jehel. Právě to je podle vedení města ukazatel, že systém prevence funguje, i když naznačuje, že počet narkomanů je vyšší, než se předpokládalo „Počty jsou důsledek toho, že tyto lidi nenecháme padnout až na dno. Oni se dostanou do sítě pomoci a tím zjišťujeme, že jich je tu víc. Když některá města tvrdí, že u nich drogově závislí nejsou, je to jen tím, že nemají zvládnutou protidrogovou problematiku,“ tvrdí Hostek.

Podobně pečlivě mají problematiku protidrogové prevence zpracovanou také ve Vlašimi. Tam už v roce 2011 zřídili Komisi prevence kriminality a bezpečnosti ve městě, která se také zabývá otázkami protidrogové prevence, pracuje tam i místní protidrogový koordinátor a od nového roku je zřízena pozice manažera prevence kriminality. Letos v únoru pak město schválilo strategický dokument Plán protidrogové prevence města Vlašimi pro roky 2017 - 2019. „Loni se v souvislosti s přípravou zpracování dokumentu uskutečnilo ve Vlašimi setkání, kde nám byla mimo jiné představena organizace CAS Magdaléna o.p.s. a její činnost, se kterou město Vlašim a pracovnice odboru sociálního a zdravotního úzce spolupracují,“ připomněla Petra Rajmanová, vlašimská manažerka prevence kriminality.
 

Zdroj: Benešovský deník


 

 


 

 

publikováno 16.7.2017