Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

6.5.2021Muž pokácel a odcizil 27 modřínů

BENEŠOVSKO- Policisté již mají podezřelého muže 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Setkání Agresivita a nesnášenlivost

foto ze setkání

V rámci naplňování Programu prevence kriminality města Vlašimi na rok 2017 bylo připraveno pro odbornou veřejnost setkání na téma Agresivita a nesnášenlivost, které se konalo dne 21.9.2017 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových.

V rámci naplňování Programu prevence kriminality města Vlašimi na rok 2017 bylo připraveno pro odbornou veřejnost setkání na téma Agresivita a nesnášenlivost, které se konalo dne 21.9.2017 ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových. Na setkání přijali pozvání zástupci vedení města, sociální pracovnice Městského úřadu Vlašim a Benešov, policisté Obvodního oddělení PČR Vlašim, strážníci Městské policie Vlašim, pedagogové ze škol na území ORP Vlašim, psychologové, členky projektového týmu MAP a další.

Setkání zahájil Mgr. Luděk Jeništa, starosta města, přivítáním hostů a na něj navázala manažerka prevence kriminality představením aktivit vycházejících z Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017-2019 a projektů, které město v rámci prevence kriminality realizuje.

Prvním příspěvkem zaměřeným přímo na otázku agresivity byl projev MUDr. Tomáše Havelky, primáře dětského oddělení Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, která je pro Vlašim a okolí spádovou nemocnicí. MUDr. Tomáš Havelka představil téma Agresivita v dětství a dospívání z pohledu psychiatra. Svůj příspěvek obohatil o kazuistiky z jeho oddělení, na kterých popisoval projevy dětské agresivity i v kontextu rodinného prostředí. Na pana primáře navázala PhDr. Tereza Kalašová, policejní psycholožka z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, která hovořila o Jednání s agresivní osobou. PhDr. Kalašová svůj příspěvek obohatila o videa z policejní praxe jejích kolegů, na kterých přítomných představila, jak v jednání s agresorem postupovat a na co je třeba dát si pozor. Setkání ukončila Bc. Kateřina Baňacká, která na prezentaci pod názvem Komplexní pomoc obětem násilí z nenávisti představila činnost a poskytované služby klientům organizace In IUSTITIA, o.p.s., která sídlí v Praze, ale působí v rámci celé České republiky.

 

Mgr. Petra Rajmanová, manažerka prevence kriminality města Vlašimi

publikováno 13.10.2017