Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Setkání odborníků ve spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi nad tématem zneužívání návykových látek

Setkání odborníků ve spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi nad tématem zneužívání návykových látek

Setkání odborníků s názvem „Možnosti pomoci osobám závislým na návykových látkách“ uspořádal sociální a zdravotní odbor MěÚ Vlašim ve spolupráci s komisí prevence kriminality a bezpečnosti ve městě ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi 12.05.2016.

Pozvání na setkání přijali ředitelé základních škol z regionu, školní metodici prevence, odborní pracovníci z oblasti adiktologických služeb, představitelé města Vlašimi, sociální pracovníci, dětská psycholožka a zástupci a odborní pracovníci nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dětského domova, zástupci policie ČR z Obvodního oddělení Vlašim a Služby kriminální policie a vyšetřování Benešov, strážníci Městské policie Vlašim, pracovnice Probační a mediační služby Benešov a další.

Po úvodním příspěvku místostarosty města K. Kroupy zahájila vedoucí sociálního a zdravotního odboru Mgr. Pavla Kovalská odbornou část programu, která byla připravena ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Magdaléna, jejíž Centrum adiktologických služeb v Benešově poskytuje služby a poradenství uživatelům nelegální drog, patologickým hráčům (gamblerům), osobám závislým na alkoholu, uživatelům inhalačních látek a blízkým osobám (rodině a partnerům) uživatelů návykových látek. Za uživateli dojíždí do Vlašimi terénní pracovníci centra. 

V prvním příspěvku Mgr. Ondřej Sklenář, odborný ředitel Magdalény o.p.s., seznámil účastníky s jednotlivými typy služeb, které jsou poskytovány se záměrem zmírnit dopad užívání drog na jedince i společnost.

Mgr. Jiří Zatřepálek, vedoucí Centra adiktologických služeb Magdaléna v Benešově, ve svém vystoupení popsal přítomným aktuální trendy v oblasti užívání návykových látek a nelegálních drog v lokalitě Vlašim, kde působí pracovníci terénního programu. O terénní službu je velký zájem, také laická veřejnosti a rodinní příslušníci uživatelů drog mají zájem o informace a zprostředkování pomoci, proto Magdaléna o.p.s. plánuje v budoucnu otevřít ve Vlašimi zázemí pro své služby či poradenské pracoviště.

V závěru setkání účastníci po zhlédnutí krátkého filmu popisujícího užívání opiových drog vzájemně diskutovali a sdělovali si poznatky týkající se zneužívání nelegálních drog, alkoholu a tabáku dětmi a dospělými. Označili důsledky, které to má na vývoj osobnosti a zdravotní stav mladých lidí, na výchovu nezletilých dětí rodičů závislých na užívání nelegálních drog apod. Získané informace a poznatky budou přínosné pro další spolupráci v oblasti sociálně-právní ochrany nezletilých dětí v našem regionu.

publikováno 8.3.2017