Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

5.2.2021Profesionální práce psovodů a služebního psa jménem Hasko

Nyní již obviněného muže z přepadení benzinky ve Vlašimi vypátrali a zadrželi téměř hodinu a půl od oznámení. 

3.2.2021Vloupání do 4 vozidel

Poškozením vozidel a odcizením věcí z nich způsobil škodu téměř 50 tisíc korun. 

4.2.2021O dentální hygienu jim nejspíše nešlo

Pátráme po čtyřech mužích, kteří jsou podezřelí z krádeže zboží. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Začínal jsem u policie jako „lovec lebek“

Policie ČR, ú.o. Benešov

Pro plk. Ing. Bc. Jana Tulacha nebyla práce u policie dlouholetým dětským snem, přesto působí u sboru již 27 let. Vypracoval se až na post náměstka ředitele krajského ředitelství pro vnější službu. Rozhovor s ním vedla tisková mluvčí územního odboru Mladá Boleslav por. Bc. Lucie Nováková.

Vzpomenete si, co Vás vedlo k tomu stát se policistou? Chtěl jste být policistou už jako dítě?

Policistou jsem se rozhodl být až v dospělosti, tehdy jsem byl již zaměstnaný v jiné profesi. Celkem aktivně jsem se zabýval oblastí sebeobrany a lákala mě služba u zásahové jednotky, proto jsem se o službu u policie začal zajímat, a poté i nastoupil do služebního poměru, ale osud tomu chtěl zřejmě jinak. V podstatě až v současné době je mi služba u zásahové jednotky v rámci mého stávajícího působení „prakticky“ nejblíže, je to jeden z mých podřízených útvarů (smích).

Pane plukovníku, kolik let sloužíte u Policie ČR?

U Policie ČR jsem od března roku 1993, sloužím tedy již 27 let.

 

Jak probíhala Vaše policejní kariéra, vzpomenete si na své začátky?

Jako nově nastoupivšího mladého policistu z Východních Čech mě tehdy náborovali pro Policii ČR, Správu Východočeského kraje v Hradci Králové. Po absolvování základní odborné přípravy v Praze – Hrdlořezích jsem nakonec po řízené praxi v Libereckém kraji nastoupil k pohotovostní motorizované jednotce Praha (tzv. „PMJ – přezdívané „lovci lebek“).

 

Když porovnáte tehdejší podmínky u policie s dnešními, naleznete velké rozdíly? Například co se týká výbavy, nebo zda probíhala služba jinak, nebo byly jiné možnosti uplatnění u policie, a podobně?

Stejně jako se změnila a vyvíjí společnost, tak se za tu dobu změnila i Policie.

Nejvýraznější změny a rozdíly vnímám zejména v technické podpoře, a to jak v lepších a výkonnějších zařízeních, jako jsou například mobilní bezpečnostní platformy a informační systémy.

Pokrok je bezesporu vidět ve výzbroji a výstroji policistů, využití moderních komunikačních zařízení, máme také výkonnější, komfortnější služební vozidla včetně speciálů, apod., i když jejich obměna je většinou dost komplikovaná. Myslím si tedy, že dnešní policie se snaží pracovat v podmínkách současné společnosti, snaží se reagovat na změny tak, aby byla akceschopná, a to se jí, alespoň dle mého názoru, daří. Samotný výkon služby i přesto probíhal a probíhá podobně, vlastně stejně jako dnes měla dřívější doba své klady a zápory.

plk. Ing. Bc. Jan Tulach na slavnostním slibu a oceňování policistů dne 15. listopadu 2019  
  
  
  
  Funkce náměstka je určitě náročná a vyžaduje bezesporu vysoké nasazení, mnohdy i bez ohledu na volný čas. Když nějaký vyšetříte, jak ho trávíte? Máte nějaké koníčky, nebo něco, kdy dokážete, jak se říká „vypnout“ a skutečně relaxovat?

 

Rozhodně výrazně vnímám, že pozice náměstka ředitele pro uniformovanou policii je spojená s velkou zodpovědností, kdy se skutečně naplno musím věnovat jednotlivým činnostem. Samozřejmě ale vím, že nejen prací živ je člověk, takže svůj volný čas se snažím trávit hlavně se svými blízkými. Relaxuji jak aktivně, tak i pasivně, tedy rád si zahraji fotbal nebo florbal, ale rád se projedu i sám na kole. Nevyhýbám se ani různým společenským a kulturním akcím. Jako pasivní odpočinek preferuji například sledování filmů nebo „četbu“ knih. Knihám jsem totiž prozatím v životě nemohl přijít na chuť, ale v poslední době jsem objevil kouzlo audioknihy, a to mne dost upoutalo.

 

Jak vnímáte problém nedostatku středočeských policistů?

Nyní jsme v době, kdy je bohužel ve většině oblastí málo zaměstnanců a pracovníků z důvodu velmi nízké nezaměstnanosti. Problém to tedy rozhodně není jen středočeské policie, ale většiny republiky.

Nicméně vnímám tento nedostatek zejména prostřednictvím svých kolegů a podřízených, kteří pak musí zajišťovat výkon služby a akceschopnost útvaru v daném teritoriu, a to je na některých útvarech s nedostatečným počtem policistů a policistek samozřejmě složitější. Otázkou přerozdělení sil a prostředků se ale v rámci vedení krajského ředitelství intenzivně zajímáme. Jak jsem již zmínil, podmínky u policie se dle mého názoru vyvíjí příznivě a zlepšují se, a je třeba doufat, že se služba u Policie ČR zase stane vyhledávanou a prestižnější.

plk. Ing. Bc. Jan Tulach na slavnostním slibu a oceňování policistů dne 15. listopadu 2019  
  
  
Chtěl byste na závěr vzkázat něco řadovým policistům a policistkám, kteří budou tento rozhovor číst?

 

V každém případě přeji všem policistům a policistkám, aby se vždy vrátili v pořádku domů, ke svým blízkým, a aby je služba bavila a naplňovala. Vážím si každého, kdo je ochotný pomáhat ostatním. Přál bych si, aby služba pro ně byla posláním a nikoliv povinností a nutností.

publikováno 3.7.2020