Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

4.10.2019Sportovně charitativní projekt „Přes bariéry s policií“ pokračuje na Benešovsku i v tomto školním roce

BENEŠOVSKO – Cílí na studenty maturitních ročníků, které se snaží motivovat ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomáhá handicapovaným lidem. Na Benešovsku se do něj za dobu jeho trvání zapojila drtivá většina středních škol.

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

16.10.2019Testování veřejnosti na HIV

Rapid testy, orientační vyšetřeníkrve. Nechat se otestovat může každý.
Zdarma a anonymně.

23.9.2019Zloděje, který kradl v areálu stavebnin ve Vlašimi, zachytily bezpečnostní kamery

BENEŠOVSKO – Policie po něm nyní pátrá a žádá o spolupráci také širokou veřejnost.

30.8.2019Policisté pátrají po muži, který se ve Vlašimi pokusil zaplatit nákup odcizenou platební kartou

Jeho jednání zachytily nainstalované kamery. Policisté tak žádají veřejnost o pomoc a spolupráci.
 

27.8.2019Policistům ujížděl v cizím vozidle

Osmadvacetiletý mladík ujížděl policistům ve vozidle, které nebylo jeho. Byl pod vlivem drog a nakonec havaroval.

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Základní povinností, kterou musí každý držitel psa učinit, je podat do 15 dnů ode dne nabytí psa přiznání k poplatku ze psa u odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vlašimi. 

Odbor vnitřních věcí vydává psí známku, kterou je povinen držitel psa při pohybu na veřejných prostranstvích psa označit. Držitel je povinen také zajistit, aby pes známku při pohybu na veřejných prostranstvích skutečně nosil na obojku. 

Další informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města Vlašim č. 2/2010 včetně změny č. 4/2011, která je spolu s dalšími obecně závaznými vyhláškami k dispozici na Městském úřadě Vlašim a také na internetových stránkách Města Vlašim v sekci Město v záložce vyhlášky a nařízení.

Město Vlašim také stanovilo Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, kdy v obytné zóně v centru města Vlašimi, v ulici Komenského, v ulici Nádražní a v zámeckém parku je dovolen pohyb psů pouze s vodítkem. Na ostatních veřejných prostranstvích je pohyb psů možný buď s vodítkem, nebo bez vodítka s náhubkem. 

Je tedy třeba, aby držitelé psů pravidla chování, která jsou stanovena uvedenými obecně závaznými vyhláškami, dodržovali, jelikož v případě jejich nedodržení se dle § 46 odst. 2,  z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, dopouští přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za což jim může být uložena v blokovém řízení pokuta do výše 5.000,- Kč a ve správním řízení pokuta až do výše 30.000,- Kč.  

Dalším problémem, na který chceme touto cestou upozornit, je úklid. V případě, že pes vykoná svou potřebu doma, je samozřejmé, že po něm jeho držitel uklidí. Tato samozřejmost však není vidět na veřejných prostranstvích ve městě. Majitelé psů by si měli uvědomit, že po veřejných prostranstvích (chodnících, zeleni apod.) se pohybují i další občané včetně malých dětí a vždy po vykonání potřeby po svém psovi exkrement ihned uklidit. V případě, že tak neučiní, znečistí veřejné prostranství, čímž se vystavuje možnému postihu za přestupek. Uvedené jednání je totiž přestupkem proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d), z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a lze za něj uložit pokutu do výše 5.000,- Kč. 

Na základě pokynu rady bude Městská policie Vlašim věnovat zvýšenou pozornost problematice volného pobíhání psů a znečištění veřejného prostranství, stejně jako kontrole známek u psů pohybujících se na veřejných prostranstvích. 

Za Městskou policii Vlašim zpracoval str. Ing. Bc. Václav Fejtek.

publikováno 19.5.2017
vytvořilo Anawe