Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

17.5.2021Nábor k Policii České republiky

I Ty se můžeš stát jedním z nás

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek.

Umíte se dobře a rychle rozhodnout?

Jste zodpovědní?

Chcete pomáhat ostatním?

Rádi sportujete?

Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů?

Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání?

Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky Územního odboru Benešov.

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

Zobrazit vše

Aktuální informace

15.9.2021Víkend benešovských policistů trošku jinak

BENEŠOVSKO - O víkendu se benešovští policisté účastnili hned několika akcí pro veřejnost a byla to velmi zajímavá podívaná.

16.7.2021Pomozte s pátráním po odcizeném motocyklu
BENEŠOVSKO - Majiteli byl motocykl odcizen koncem června

Benešovští policisté pátrají po zloději, který v době od 28. června od 20 hodin do 29. června do 20:18 hodin odcizil z pergoly u rodinného domu motocykl na adrese Chlístov - Žabovřesky na Benešovsku.

21.6.2021Vytvoř svou kampaň! - Bezpečnost chodců a cyklistů očima dětí

Město Vlašim vyhlásilo dne 6.dubna 2021, jakožto měsíci bezpečnosti, ve spolupráci s partnery soutěž pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázia pod názvem Bezpečnost chodců a cyklistů očima dětí! Úkolem dětí byla vytvořit vlastní kampaň formou plakátu, prezentace či videospotu.

2.6.2021Policie hledá sedmadvacetiletého muže, který nenastoupil do vězení

BENEŠOVSKO - Víte, kde se muž nachází? Volejte linku 158. 

Zobrazit vše

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Vlašim

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Stanice Hasičského záchranného sboru Vlašim

Stanice Hasičského záchranného sboru Vlašim

Hasební obvod, který zajišťuje stanice Hasičského záchranného sboru (dále HZS) Vlašim je téměř shodný se správním obvodem obce s rozšířenou působností Vlašim. Zahrnuje 48 obcí s 25 751 obyvateli (ke dni 31.12.2015) na rozloze 495,9 km2.

Stanice HZS Vlašim byla založena v r. 1970 jako detašované pracoviště OVPÚ Benešov v adaptovaném objektu bývalých koníren ausperského velkostatku. Podmínky v této budově byly pro zajištění výkonu služby stanice nedostatečné a proto byla provedena rekonstrukce budovy bývalých technických služeb v Blanické ulici, kam byla v r. 1999 stanice přemístěna . Mimo služebnu, kuchyňku a šatny je v I NP posilovna a školící místnost.Dále je v objektu garáž pro 4 stání s montážní jámou a dílnou , věž na sušení hadic,sklad PHM a další technické zázemí. V součastné době službu vykonává celkem 15 příslušníků a velitel stanice npor. Zdeněk Svoboda. Minimální početní stav jsou 4 příslušníci. Stanice je vybavena CAS 24 T- 815 TERRNO, která slouží nejen k výjezdům na požáry a technické havárie, ale i na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Dále je stanice vybavena technikou CAS 32 T- 815 , AZ 30, A 31 -DA 12, A 31 N, a staničním os. vozidlem Š. Octávia.

Vlašim s téměř 12 000 obyvateli je jediné statutární město správního obvodu a je průmyslovým i kulturním centrem Podblanicka.

 

V samotném městě je několik lokalit a objektů, které zaslouží z hlediska ochrany před požárem mimořádnou pozornost. Je to především výroba  výbušnin firmy Sellier & Bellot a.s. , která představuje poměrně vysoké požární riziko v jižní části města( stupeň nebezpečí skupina „B“ ).Z těchto důvodů je již od r. 1953 zajišťována  požární bezpečnost vlastní stanicí hasičského sboru podniku. V nepřetržitém provozu zde slouží jednotka tvořená 6 hasiči na směně a je vybavena potřebnou požární technikou, včetně požární plošiny.

Rozsáhlá výstavba 12ti podlažních panelových domů v 70tých letech minulého století a dále dva nové domovy důchodců tři střední a dvě ZŠ v centru města tvoří značné riziko při požárním zásahu a hlavně záchraně osob. Zimní stadion v zámeckém parku představuje další možné  nebezpečí v případě úniku čpavku z chladicího zařízení.Požáry zámku v r. 1992 a kostela CČSH r. 2002 prokázaly, jak důležitý je včasný zásah pro uchránění hodnot v těchto významných kulturních památkách města.

Nedaleko od Vlašimi se nachází rozsáhlý komplex budov Rehabilitačního ústavu Kladruby, který by v případě požáru kladl velké nároky na včasnou evakuaci nemohoucích pacientů.

U obce Trhový Štěpánov je plnírna PB lahví a zásobník daňového skladu OPTIMA GAZ s.r.o. (stupeň nebezpečí skupina „B“ – max. kapacita 350 tun propan a propan butanu).

Poplachový plán segmentu I.stupně silnice D1 Praha- Brno 49 000- 41 000 Psáře – Šternov, Psáře – Soutice 49 000 – 56 000.

 

Protože převážná většina rozlohy správního obvodu (446 km2) je zemědělská půda a lesy, převažují v období sucha, výjezdy na požáry lesů a polí. Zvláště při těchto výjezdech je velmi důležitá spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), které jsou v našem regionu aktivní a spolehlivé. Zvláště JPO II - Čechtice a Trhový Štěpánov ,  JPO III  Domašín, Dolní Kralovic , Louňovic, Načeradce a Zdislavic.

Celková vodní plocha regionu (13,63 km2) je převážně tvořena největší přehradní nádrží na pitnou vodu v ČR Želivka (Švihov – 1 490 ha ), která zásobuje pitnou vodou nejen hlavní město Prahu ale i Vlašim, Benešov a další blízká města a obce. Stanice HZS Vlašim a Zruč nad Sázavou jsou předurčeny na likvidaci pří úniku chloru, který je ve značném množství ve skladech při výrobě pitné vody.

Obilní silo AGROFERT  HOLDING  Zdislavice o kapacitě 69 000 tun obilí (II. největší v ČR)

 

publikováno 18.5.2017