Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

18.8.2020Kriminalisté hledají svědky dopravní nehody

Ke srážce vozidla a chodce došlo v sobotu na silnici č. I/3. 

13.8.2020Benešovští kriminalisté společně s policisty ze zásahové jednotky zadrželi drogového dealera

 Marihuanu a pervitin nabízel na území Vlašimi. Soud ho za to odsoudil k více jak třem letům za mřížemi. 

4.8.2020Opakovaně kradl láhve s alkoholem

Majetkové trestné činnosti se dopustil již v minulosti, hrozí mu tak přísnější trest.

3.8.2020Policisté pátrají po řidiči, který měl ujet z místa dopravní nehody

V katastru obce Maršovice měl srazit nezletilého chodce. 

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Integrovaný záchranný systém České Republiky

Dne 19. května 1993 usnesením vlády ČR vznikl Integrovaný záchranný systém ČR jako důležitá potřeba každodenní spolupráce policistů, záchranářů, hasičů a dalších složek, které spolu spolupracují při řešení mimořádných událostí.

Tento systém byl odezvou na problémy, které se objevily především při rozsáhlých mimořádných událostech, jakými byly v České republice zejména rozsáhlé povodně. Tyto problémy ukázaly potřebu koordinace společného zásahu na úrovni dispečinků nebo operačních středisek, ale i na úrovni územních správních úřadů.

Součinnost mezi těmito složkami fungovala už předtím, vždy bylo nutné spolupracovat v rámci dosažení stejného cíle, což pokaždé byla rychlá a účinná záchrana životů, zdraví a majetku či likvidace následků mimořádné události. Avšak jednotlivé složky IZS mají odlišné pravomoci i pracovní náplně, a to bylo hlavní příčinnou kooperace a koordinace postupů těchto složek.

Základním právním přepisem pro Integrovaný záchranný systém České republiky (dále jen „IZS“¨) je zákon č. 239/2000 Sb. Zákon stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, koordinaci a postup složek při přípravě na mimořádnou událost, koordinaci při záchranných a likvidačních pracích a spolupráci operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému. IZS je v podstatě systém prvků a vazeb mezi nimi, které spolu musí navzájem spolupracovat.

IZS je koordinovaný postup činností záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy a také fyzických a právnických osob při provádění záchranných a likvidačních pracích. 

Integrovaný záchranný systém obsahuje složky, které jsou rozděleny na základní a ostatní složky.

Základní složky IZS (obr.1) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zprávy o vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem jsou jejich síly rozmístěny ve všech krajích České republiky.  

 

Do základních složek IZS jsou zahrnuty:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 
 • Zdravotnická záchranná služba České republiky,
 • Policie České republiky.

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání, od základních složek IZS. Jsou to:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • městská (obecní) policie,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím,
 • havarijní, odborné, pohotovostní a jiné služby.

 

izs

Obrázek: Složky IZS 
Zdroj: HANUŠKA, Zdeněk. Obce a integrovaný záchranný systém. 

 

V každém systému musí být vždy nějaká složka, která tento systém řídí, v případě IZS je to Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR).

HZS ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. Pokud nastane mimořádná událost, slučuje HZS všechny složky IZS a zajišťuje koordinovaný postup při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR kooperuje s ostatními složkami IZS a se správními orgány a orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi. Jestliže na místě mimořádné události zasahuje více složek IZS, většinou velí zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s právem přednostního velení, jež ovládá spolupráci a koordinuje činnost složek při záchranných a likvidačních prací.

V integrovaném záchranném systému je řízení rozděleno podle charakteru i pravomocí na tři úrovně:

 • taktickou – řízení probíhá přímo na místě zásahu složek IZS. Koordinaci provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu IZS.
 • operační – řízení je vedeno na úrovni operačních středisek a dispečinků,
 • strategickou – tato úroveň probíhá na obecních a krajských úřadech a na Ministerstvu vnitra.
vytvořilo Anawe