Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

4.10.2019Sportovně charitativní projekt „Přes bariéry s policií“ pokračuje na Benešovsku i v tomto školním roce

BENEŠOVSKO – Cílí na studenty maturitních ročníků, které se snaží motivovat ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomáhá handicapovaným lidem. Na Benešovsku se do něj za dobu jeho trvání zapojila drtivá většina středních škol.

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

16.10.2019Testování veřejnosti na HIV

Rapid testy, orientační vyšetřeníkrve. Nechat se otestovat může každý.
Zdarma a anonymně.

23.9.2019Zloděje, který kradl v areálu stavebnin ve Vlašimi, zachytily bezpečnostní kamery

BENEŠOVSKO – Policie po něm nyní pátrá a žádá o spolupráci také širokou veřejnost.

30.8.2019Policisté pátrají po muži, který se ve Vlašimi pokusil zaplatit nákup odcizenou platební kartou

Jeho jednání zachytily nainstalované kamery. Policisté tak žádají veřejnost o pomoc a spolupráci.
 

27.8.2019Policistům ujížděl v cizím vozidle

Osmadvacetiletý mladík ujížděl policistům ve vozidle, které nebylo jeho. Byl pod vlivem drog a nakonec havaroval.

Zobrazit vše

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Integrovaný záchranný systém České Republiky

Dne 19. května 1993 usnesením vlády ČR vznikl Integrovaný záchranný systém ČR jako důležitá potřeba každodenní spolupráce policistů, záchranářů, hasičů a dalších složek, které spolu spolupracují při řešení mimořádných událostí.

Tento systém byl odezvou na problémy, které se objevily především při rozsáhlých mimořádných událostech, jakými byly v České republice zejména rozsáhlé povodně. Tyto problémy ukázaly potřebu koordinace společného zásahu na úrovni dispečinků nebo operačních středisek, ale i na úrovni územních správních úřadů.

Součinnost mezi těmito složkami fungovala už předtím, vždy bylo nutné spolupracovat v rámci dosažení stejného cíle, což pokaždé byla rychlá a účinná záchrana životů, zdraví a majetku či likvidace následků mimořádné události. Avšak jednotlivé složky IZS mají odlišné pravomoci i pracovní náplně, a to bylo hlavní příčinnou kooperace a koordinace postupů těchto složek.

Základním právním přepisem pro Integrovaný záchranný systém České republiky (dále jen „IZS“¨) je zákon č. 239/2000 Sb. Zákon stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, zásady koordinace složek IZS při společném zásahu, koordinaci a postup složek při přípravě na mimořádnou událost, koordinaci při záchranných a likvidačních pracích a spolupráci operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému. IZS je v podstatě systém prvků a vazeb mezi nimi, které spolu musí navzájem spolupracovat.

IZS je koordinovaný postup činností záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy a také fyzických a právnických osob při provádění záchranných a likvidačních pracích. 

Integrovaný záchranný systém obsahuje složky, které jsou rozděleny na základní a ostatní složky.

Základní složky IZS (obr.1) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zprávy o vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem jsou jejich síly rozmístěny ve všech krajích České republiky.  

 

Do základních složek IZS jsou zahrnuty:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, 
 • Zdravotnická záchranná služba České republiky,
 • Policie České republiky.

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání, od základních složek IZS. Jsou to:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • městská (obecní) policie,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím,
 • havarijní, odborné, pohotovostní a jiné služby.

 

izs

Obrázek: Složky IZS 
Zdroj: HANUŠKA, Zdeněk. Obce a integrovaný záchranný systém. 

 

V každém systému musí být vždy nějaká složka, která tento systém řídí, v případě IZS je to Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR).

HZS ČR je hlavním koordinátorem a páteří IZS. Pokud nastane mimořádná událost, slučuje HZS všechny složky IZS a zajišťuje koordinovaný postup při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR kooperuje s ostatními složkami IZS a se správními orgány a orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi. Jestliže na místě mimořádné události zasahuje více složek IZS, většinou velí zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s právem přednostního velení, jež ovládá spolupráci a koordinuje činnost složek při záchranných a likvidačních prací.

V integrovaném záchranném systému je řízení rozděleno podle charakteru i pravomocí na tři úrovně:

 • taktickou – řízení probíhá přímo na místě zásahu složek IZS. Koordinaci provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu IZS.
 • operační – řízení je vedeno na úrovni operačních středisek a dispečinků,
 • strategickou – tato úroveň probíhá na obecních a krajských úřadech a na Ministerstvu vnitra.
vytvořilo Anawe