Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

6.5.2021Muž pokácel a odcizil 27 modřínů

BENEŠOVSKO- Policisté již mají podezřelého muže 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

Zobrazit vše

Město Vlašim, OSZ

Bezpečná Vlašim / Kontakty / Město Vlašim, OSZ

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Odbor sociální a zdravotní

Mgr. Kovalská Pavla +420 313 039 370 vedoucí odboru, náhradní rodinná výchova
Bc. Škorpová Lenka +420 313 039 371 pěstounská péče, zástupkyně vedoucí
Bc. Filipová Věra +420 313 039 376 sociální kurátorka, protidrogová prevence
Kucharčíková Jana, DiS. +420 313 039 374 kurátorka pro děti a mládež

 

Základní činnosti odboru

 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • protidrogová prevence, 
 • zpracování žádostí o přidělení bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérového bytu,
 • sociální kurátorství pro dospělé občany,
 • základní sociální poradenství.


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • zpracování žádostí občanů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS a bezbariérového bytu,
 • rozhodování o zvláštním příjemci důchodu,
 • výkon opatrovnictví u dospělých občanů v případě omezení či zbavení jejich způsobilosti k právním úkonům,
 • komunitní plánování sociálních služeb v rámci společného projektu měst Benešov, Vlašim a Votice 2006 - 2007, nový projekt 2013 - 2015. 

Úkoly přenesené působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • výkon sociálně-právní ochrany dětí (zejména výkon funkce opatrovníka v opatrovnických řízeních, kurátora pro mládež, náhradní rodinná péče a další),
 • výkon agendy sociálního kurátora při péči o osoby žijící nedůstojným způsobem života, navracející se z výkonu trestu odnětí svobody a další,
 • výkon agendy protidrogového koordinátora a romského poradce,
 • základní sociální poradenství,
 • na úseku zdravotnictví výkon agendy týkající se lékařských předpisů,
 • vydávání parkovacích karet pro zdravotně postižené.

Vztah k výborům ZM, komisím RM a zvl. orgánům města

Komise sociální a zdravotní
Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě
Komise sociálně-právní ochrany dětí