Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

4.10.2019Sportovně charitativní projekt „Přes bariéry s policií“ pokračuje na Benešovsku i v tomto školním roce

BENEŠOVSKO – Cílí na studenty maturitních ročníků, které se snaží motivovat ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomáhá handicapovaným lidem. Na Benešovsku se do něj za dobu jeho trvání zapojila drtivá většina středních škol.

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

11.11.2019Neznámý pachatel odcizil na poště ve Vlašimi zapomenutou peněženku s platební kartou

BENEŠOVSKO – Policisté po něm nyní pátrají. K dispozici mají kamerový záznam z místa. Je na něm zachycen muž, který se v době krádeže v těchto prostorách pohyboval.

23.10.2019Neznámé vozidlo srazilo čtyřiaosmdesátiletého cyklistu

BENEŠOVSKO – Po jeho řidiči nyní policie pátrá.

22.10.2019Neznámý podvodník připravil starší paní o peníze

BENEŠOVSKO – Uvěřila totiž jeho legendě o radiátorech a přišla tak o pět tisíc korun.

16.10.2019Testování veřejnosti na HIV

Rapid testy, orientační vyšetřeníkrve. Nechat se otestovat může každý.
Zdarma a anonymně.

Zobrazit vše

O projektu

Bezpečná Vlašim / O projektu

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. 

Zastupitelstvo města Vlašimi na jednání dne 19. prosince 2016 schválilo Plán prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017-2019, který rozebírá a popisuje instituce působící v oblasti prevence kriminality, bezpečnostní a sociodemografickou analýzu a další. Podrobně je v Plánu rozpracována Bezpečnostní analýza, ze které vyplývá, že město Vlašim patří mezi jedno z nejbezpečnějších měst ve Středočeském kraji. Do zpracování plánu se zapojila Komise prevence kriminality a bezpečnosti ve městě, která se podílela na nastavení cílů, cílových skupin a priorit, kterým se bude město v následujících letech věnovat.

Na základě analytické fáze bylo stanoveno pět základních cílových skupin prevence kriminality, a to Děti a mládež, Rodiny, Oběti trestných činů, Senioři a Lidé ohroženi sociálním vyloučením.

V rámci zpracování Plánu prevence kriminality na tříleté období, počínaje rokem 2017 byly stanoveny cíle, které chce město Vlašim v tomto časovém horizontu naplňovat. Jedná se o:

  • Udržení či snižování rozsahu a závažnosti trestné činnosti na území města Vlašimi, a tím zajistit vyšší bezpečnost občanů a návštěvníků města.
  • Zajištění součinnosti mezi orgány samosprávy, státní správy, Policií ČR, občany a nestátními organizacemi.
  • Zvyšování informovanosti občanů města o možnostech ochrany osob a majetku před trestnou činností.
  • Začlenění oblasti prevence kriminality do politiky města, počínaje účelným využitím vlastních personálních a finančních zdrojů.

K naplňování nastavených cílů vedou priority:

  • Zvyšování bezpečnosti občanů na území města.
  • Efektivní systém prevence kriminality na místní úrovni založený na kooperaci všech zainteresovaných aktérů.
  • Preventivně informační činnost s cílem zapojit širokou veřejnost do realizace preventivních opatření.
  • Spolupráce Policie ČR a Městské policie Vlašim při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě.

Zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny.

Věříme, že předeslané aktivity přispějí ke zvýšení pocitu bezpečí a kvality života občanů v našem městě a že se nám podaří v následujících měsících naplňovat ve spolupráci s dalšími činiteli nastavené priority v oblasti prevence kriminality.

Mgr. Petra Rajmanová, manažerka prevence kriminality 

Hlavní mi partnery projektu jsou:

Dalšími partnery projektu jsou:

 

vytvořilo Anawe