Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

22.2.2022Probační a mediační služba společně s Policií České republiky uctí oběti trestných činů

Probační a mediační služba se stejně jako v předchozích letech připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Společně s Policií České republiky vyjádří svou úctu k obětem minutou ticha v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před služebnami po celé republice. Probační a mediační služba se stejně jako v předchozích letech připojí k Evropskému dni obětí trestných činů. Společně s Policií České republiky vyjádří svou úctu k obětem minutou ticha v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní také majáky policejních vozů, které se rozsvítí před služebnami po celé republice.

 

 

17.5.2021Nábor k Policii České republiky

I Ty se můžeš stát jedním z nás

Hledáme muže i ženy starší 18 let se smyslem pro zodpovědnou a smysluplnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek.

Umíte se dobře a rychle rozhodnout?

Jste zodpovědní?

Chcete pomáhat ostatním?

Rádi sportujete?

Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů?

Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání?

Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky Územního odboru Benešov.

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

Zobrazit vše

Aktuální informace

15.6.2022Evropský den proti vloupání 2022

V rámci Evropského  dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 15. června 2022, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

  • Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
  • K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty. 

 

25.4.2022Velikonoční svátky na silnicích

BENEŠOVSKO – Ve čtvrtek 14. dubna a v pondělí 18. dubna proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce s názvem “Velikonoce“. 

22.4.2022Kontrola rekreačních chat

Policisté z Obvodního oddělení Vlašim kontrolovali rekreační oblasti v katastru obcí Český Šternberk, Libež a Tichonice

15.9.2021Víkend benešovských policistů trošku jinak

BENEŠOVSKO - O víkendu se benešovští policisté účastnili hned několika akcí pro veřejnost a byla to velmi zajímavá podívaná.

Zobrazit vše

Policie ČR, ú.o. Benešov

Bezpečná Vlašim / Kontakty / Policie ČR, ú.o. Benešov

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Policie ČR, ú.o. Benešov

 

Editoři článků za PČR:

Jméno: Veronika Čermáková
Email: veronika.cermakova@pcr.cz 
Tel.: 974 871 209
 
Jméno: Milan Mach
Email: milan.mach@pcr.cz 
Tel.: 735 785 456
 
Jméno: Eva Stulíková 
Email: eva.stulikova@pcr.cz 
Tel.: 724 767 553

 

Webové stránky KŘP Středočeského kraje
 

Vztahy s veřejností

Oddělení tisku a prevence Policie ČR přikládá velký význam kvalitní komunikaci s veřejností, a to jak přímé při každodenním výkonu služby, tak zprostředkované médii. Přímá komunikace policie s veřejností hraje klíčovou roli, nicméně také mediální obraz významně ovlivňuje veřejné mínění a formuje do značné míry vztah veřejnosti k policii. Kvalita služeb, které policie poskytuje veřejnosti, přitom úzce souvisí s podporou, které se jí od společnosti dostává. Policie ČR proto trvale usiluje o rozvíjení spolupráce s veřejností při řešení problémů veřejného pořádku a bezpečnosti. Mediální komunikaci zajišťuje síť pracovišť oddělení tisku a prevence, která rovněž koordinují preventivní aktivity policie a jsou zřízena na policejním prezídiu a všech útvarech s územní působností. Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje poskytuje veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků aktuální informace o činnosti policie a jejích výsledcích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V této souvislosti zveřejňuje pátrací relace po pohřešovaných či hledaných osobách, pachatelích trestné činnosti, svědcích dopravních nehod, informuje o aktuálním dění v regionu, a to jak po linii dopravy, tak po linii trestné činnosti. Občané se tak mohou dozvědět například o mimořádných  dopravních kolizích, haváriích, závažných dopravních nehodách, apod., ale i o závažných trestných činech, které se aktuálně staly. Toto oddělení pravidelně každý rok informuje o vývoji trestné činnosti a dopravní nehodovosti v daném regionu, podává oficiální stanoviska, publikuje v tisku a odpovídá na dotazy novinářů a občanů. Podílí se také na vyřizování žádostí o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím. Sleduje informace o policii patřící do působnosti krajského ředitelství zveřejňované sdělovacími prostředky, analyzuje je a překládá k nim návrhy mediální strategie vedení krajského ředitelství. Ke komplexnímu zveřejňování informací veřejnosti využívá vlastní internetové stránky www.policie.cz/s . Jeho další hlavní náplní je preventivní činnost, v rámci které spolupracuje s městy a obcemi v regionu. Podílí se na preventivních přednáškách pro děti a mládež ve školách, seniory, ale i další potencionálně rizikové skupiny obyvatel. Hlavními tématy jsou osvěta v bezpečném chování v silniční dopravě a prevence sociálně-patologických jevů. Pracovníci oddělení tisku a prevence rovněž prezentují policejní činnosti při různých veřejných preventivně informačních akcích, veletrzích, či výstavách a pořádají též vlastní prezentační akce. Podílejí se také na přípravě a uskutečňování preventivních projektů, zejména regionálního charakteru. 

 

Prevence

Policie ČR klade stále větší důraz na preventivní přístup k řešení problémů kriminality, dopravní nehodovosti a dalších souvisejících společensky patologických jevů, jako je alkoholová a drogová závislost, domácí násilí nebo šikana ve škole či na pracovišti. Preventivní činnost se stává každodenní součástí služby uniformovaných i neuniformovaných policistů. Preventivní aktivity vytváří policie na základě analýz statistických údajů kriminality  a dopravní nehodovosti s využitím konkrétních poznatků z výkonu služby, jak na celostátní, tak na regionální úrovni. Jejím nejvýznamnějším partnerem při realizaci záměrů prevence jsou orgány státní správy a samosprávy. V souladu se zásadou Community Policing uzavírají krajská ředitelství policie s obecními, městskými a krajskými úřady koordinační dohody, přičemž podstatnou součástí těchto dohod jsou právě preventivní opatření. Na principu spolupráce a společné odpovědnosti za bezpečnost v regionu je postaven také městský program prevence kriminality. Ministerstvo vnitra každoročně poskytuje finanční prostředky na preventivní projekty zpracované místními úřady. Policie ČR jim poskytuje nezbytnou odbornou podporu při jejich zpracování a podílí se na jejich uskutečňování. Nejčastějšími cílovými skupinami aktivit Policie ČR v oblasti sociální a situační prevence jsou děti  a mládež. Policisté za nimi přicházejí obvykle přímo do škol, často také na dopravní hřiště a v období letních prázdnin i do dětských táborů. Dalšími důležitými cílovými skupinami jsou senioři, anebo jednotlivé skupiny účastníků silničního provozu, například chodci, cyklisté nebo řidiči motocyklů. Každý rok probíhají na území celé republiky stovky preventivních akcí, které policie buď sama organizuje, nebo se na jejich organizaci podílí.     

 

Působnost PČR

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství  a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. 

 

Linka 158

Telefonní linka 158 je bezplatnou linkou tísňového volání Policie České republiky. Linka tísňového volání 158 je v nepřetržitém provozu určena široké veřejnosti pro telefonická oznámení, která mají charakter tísňových výzev, jejichž obsahem jsou:

  • informace odůvodňující provedení neodkladného zákroku v případech přímého ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, informace vztahující se k: 
    • trestné činnosti,  pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,  pátrání po odcizených vozidlech,  haváriím, výbuchům a živelním pohromám, dopravním nehodám, komunikačním závadám a odtaženým vozidlům. 

Linku tísňového volání 158 spravují integrovaná operační střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. Integrovaná operační střediska činí na základě příjmu tísňového volání bezodkladná a účinná opatření k odstranění nežádoucího stavu (např. vysílají hlídku na místo události, v případě potřeby zajišťují přítomnost zdravotnické záchranné služby, zajišťují předání dopravních informací veřejnosti, apod.). Při příjmu tísňových volání spolupracují se správcem evropské telefonní linky tísňového volání 112. V některých případech mohou mít telefonická volání na linku 158 jiný charakter, např. ocitnou-li se lidé v tíživé životní situaci a potřebují-li se poradit. V těchto případech jsou volajícím poskytnuty kontakty na linky důvěry nebo psychologické poradny a je jim zajištěna potřebná intervence. Zneužití linky tísňového volání 158 je trestné!!! Nejzávažnějšími případy jsou různá zlomyslná volání, kdy volající úmyslně sdělují informace, které nejsou pravdivé (např. se jedná o nepravdivá oznámení týkající se uložení nástražných výbušných systémů, apod.) nebo kdy volající slovně útočí na Policii České republiky. V případě opakovaného zneužití tísňových linek lze u operátora telefonní přístroj (číslo) volajícího zablokovat. 

 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Středočeský kraj patří počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km˛) zabírá téměř 14 % území ČR. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu. K 31. 12. 2010 měl Středočeský kraj 1 264 978 obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém se počet obyvatel blíží již k 160 000. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s cca 55 000 obyvateli. Hustota zalidnění je 115 obyvatel na km˛, přičemž nejvyšší je v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km˛. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km˛. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v České republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko - vltavská vodní cesta, přibližně ľ její délky procházejí územím kraje. Výše zmíněná charakteristika území je důležitým faktorem ovlivňujícím protiprávní činnost a zatíženost policistů. Středočeská policie vznikla v roce 1990 oddělením od Policie ČR správy hlavního města Prahy. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „Středočeská policie“) je od 1. ledna 2009 organizační složkou státu a účetní jednotkou. V čele krajského ředitelství je krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Územní obvod Středočeské policie je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje. Obsah činnosti Středočeské policie je dán zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. Středočeská policie je členěna na 13 územních obvodů, jejichž území (mimo územní odbor Praha venkov-JIH, Praha venkov-ZÁPAD, Praha venkov-VÝCHOD) jsou shodná s bývalými okresy. Základními útvary Středočeské policie jsou obvodní oddělení pořádkové policie, dálniční oddělení, poříční oddělení a oddělení železniční policie. Uniformovaní policisté na těchto útvarech konají hlídkovou službu při ochraně veřejného pořádku, spolupracují s místní samosprávou, přijímají oznámení od veřejnosti a provádějí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaných v místě jejich působnosti. Zjištěné přestupky zpravidla oznamují úřadům městských částí nebo jiným správním orgánům. Při objasňování trestné činnosti spolupracují se službou kriminální policie a vyšetřování a státním zastupitelstvím. Posláním Středočeské policie je zajistit kvalitní a efektivní službu veřejnosti. Pro naplnění poslání a vize „Středočeská policie – opora pro bezpečnost každého“ byl do systému managementu  implementován nástroj pro neustálé rozvíjení a zlepšování organizace, a to model Excelence EFQM. Důkazem implementace managementu kvality je ocenění v rámci Národní ceny kvality České republiky v kategorii Veřejný sektor, které je udělováno Sdružením pro oceňování kvality. V roce 2007 Středočeská policie získala Ocenění zlepšení výkonnosti organizace, hodnocení podle modelu Excellence EFQM  a v roce 2009 ocenění „Úspěšná organizace“. Spokojenost zákazníka (občana Středočeského kraje) je pro management Středočeské policie důležitým ukazatelem, proto je míra spokojenosti každoročně zjišťována pomocí sociologického průzkumu veřejného mínění. V roce 2010 Středočeská policie realizovala za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje a některých obcí projekt  „ Dejte srdci šanci - Středočeská šance“, jehož výsledkem je vytvoření 25 „bezpečných míst“. Vozidla dálničních oddělení a vybrané základní útvary jsou vybaveny automatizovanými externími defibrilátory (AED) jako základní pomůckou první pomoci. Vyškolení policisté mohou v případě potřeby poskytnout laickou první pomoc při postižení člověka srdeční příhodou nebo jakoukoliv jinou příhodou se selháním některé životní funkce (vědomí, dýchání, oběh) ještě před příjezdem záchranné služby.