Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Městská policie Vlašim

Komenského 22, 25801 Vlašim

Státní linka: 313 039 399 

Policie České republiky

Jana Masaryka 475, 25801 Vlašim

Státní linka: 974 871 750

Aktuální téma

18.2.2020Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

BENEŠOVSKO - Benešovská policie stále nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity. 

12.1.2018Práce u policie je jistota, šance na přijetí je stále velká

Benešovská policie nyní nově nabízí náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, možnost výhodného ubytování a další benefity.

18.10.2017Policie Středočeského kraje hledá nové kolegy do svých řad

Policie České republiky přijme do svých řad nové policisty, čtěte dále ...

19.5.2017Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků

Touto cestou chce Městská policie Vlašim upozornit občany města Vlašim, kteří vlastní psa, na to, že spolu s pořízením čtyřnohého miláčka vznikají jeho majiteli i povinnosti. V tomto článku se tedy pokusíme přiblížit vše, co musí majitel psa udělat.

Zobrazit vše

Aktuální informace

6.5.2021Muž pokácel a odcizil 27 modřínů

BENEŠOVSKO- Policisté již mají podezřelého muže 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

6.5.2021Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý 

24.3.2021Trojice zlodějů si vyslechla obvinění

Již v minulosti se dopouštěli hlavně majetkové trestné činnosti 

Zobrazit vše

Zdravotnická záchranná služba Benešov, stanice Vlašim

Bezpečná Vlašim / IZS / Zdravotnická záchranná služba

O projektu Bezpečná Vlašim:

Město Vlašim se v prosinci 2016 zapojilo do projektu s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Klíčovými partnery projektu v našem městě jsou Územní odbor Benešov Policie ČR, Obvodní oddělení Vlašim Policie ČR, vedení města a městské policie. Dále se na projektu aktivně podílejí další subjekty působící v oblasti prevence v našem městě, například odbor sociální a zdravotní a odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, dále byla oslovena Probační a mediační služba ČR, středisko Benešov a další složky integrovaného záchranného systému. Město Vlašim se do prevence kriminality dlouhodobě aktivně zapojuje a nejen finančně podporuje pořádání aktivit s preventivní tématikou na svém území. Od 1.ledna 2017 starosta města pan Mgr. Luděk Jeništa jmenoval manažera prevence kriminality, který se bude aktivně podílet na naplňování filozofie našeho Bezpečného města.

Hlavním cílem projektu „Bezpečná Vlašim“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Záměrem této aktivity je rovněž úzká spolupráce mezi výše uvedenými partnery při řešení bezpečnostních problémů na území města Vlašimi ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně. Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejefektivnější spolupráci mezi nimi.

V současné době je v rámci projektu spuštěn tento internetový portál, který má sloužit občanům města, aby mohli sdělit své poznatky a návrhy v oblasti bezpečnosti. Další informace zde..

Několik praktických rad od primáře okresního střediska ZZS v Benešově:

 

Co dělat, jsem-li svědkem náhlé poruchy zdraví nebo vážného úrazu?

Nepropadejte panice. V první řadě se přesvědčte, že sami nejste vystaveni nebezpečí: v terénu zvažte, zda jste schopni se k postiženému bezpečně dostat. Opusťte nebezpečný, např. zakouřený prostor – sami zvažte, zda zvládnete postiženého dostat ven, nepřeceňujte své síly. Při dopravní nehodě projeďte okolo a až pak zastavte, zapněte výstražná světla, velmi opatrně vystupte, umístěte výstražný trojúhelník – neustále při tom sledujte provoz ve svém pruhu. Jste-li svědkem dopravní nehody a je-li to jen trochu možné, před voláním na tísňovou linku zastavte a běžte se podívat, co se stalo a jestli je někdo zraněn. Pomůžete nám získat cenné informace důležité pro rozhodnutí o počtu sil a prostředků, které na místo vyšleme. A možná zjistíte, že se vůbec nic nestalo a zabráníte zbytečné aktivaci záchranných složek.

Je-li místo bezpečné, zkuste na postiženého promluvit, lehce s ním zatřást. Nereaguje-li, položte nebo otočte jej na záda, sedícího opřete o opěradlo, zakloňte hlavu mírným tahem za bradu a tlakem na čelo a ověřte, zda dýchá, a pokud ano, tak jestli dýchá normálně. Nedýchá-li nebo dýchá-li nenormálně – lapavě, volejte linku 155 – operátor vám dá pokyny, co dělat. Je-li vás více, může jeden začít stlačovat hrudník, pokud ví jak na to. Jestliže postižený normálně dýchá, zůstaňte u něj a volejte linku 155.

Co dělat u méně závažných stavů, kdy se rozhodujete, zda volat na tísňovou linku nebo řešit situaci jinak?

Zde nelze dát jednoznačnou radu. Záleží na vašich zkušenostech, znalostech, vztahu k postiženému (cizí člověk, příbuzný, osoba v péči – např. žák, klient domova seniorů apod.), znalosti jeho běžných potíží a zdravotního stavu. Vždy je dobré použít zdravý selský rozum. Budete volit mezi různými možnostmi, co dělat: sami ošetřit – počkat, jak se situace vyvine – konzultovat praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře – dopravit postiženého do nemocnice – volat na linku 155. Cílem sdělení není odrazovat od volání na záchranku, ale vyzvat vás ke střízlivému zhodnocení situace a volbě správného postupu. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, neváhejte zavolat na linku 155. Při potřebě poradit se můžete volat i na Call centrum naší záchranné služby na čísle 800 888 155.


V každém případě neodkládejte telefonát v těchto situacích:

  • náhle vzniklá bolest na hrudi, mezi lopatkami, v nadbřišku; bolest jiná, než na jakou jste vy nebo blízký zvyklý; setrvalá nebo odeznívající v klidu, může být spojena s dechovými potíži
  • náhle vzniklá nepohyblivost nebo zhoršená pohyblivost končetiny, obličejového svalstva (spadlý koutek úst), porucha řeči; volejte, i když potíže po nějaké době odezní, protože proces, který ji vyvolal, pravděpodobně nadále probíhá!
  • dětské úrazy, opařeniny, popáleniny: zde rodiče paradoxně často dítě vezmou a jedou do nemocnice, protože nechtějí čekat na sanitku, a přitom je naše přítomnost žádoucí; naopak při teplotách, kašli, bolesti uší, zvracení, lehkých úrazech většinou pro dítě neuděláme nic víc, než mohou udělat rodiče: odvezeme do nejbližší nemocnice.

Co nedělat?

Chcete-li naši pomoc, volejte 155 a nechoďte do Vlašimi na naše stanoviště. Nikdo tam zrovna nemusí být a vy ztratíte cenné minuty. Při bezvědomí nehledejte jazyk a nevytahujte ho. Přiložte dlaň na čelo a druhou rukou zvedněte bradu, abyste uvolnili dýchací cesty. Při dopravní nehodě nevyprošťujte zraněného z auta, pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí např. vzplanutí.

 

Co se děje při volání na linku 155?

Hovory jsou směrovány na naše operační středisko (dispečink) v Kladně. Zde se vás operátor zeptá nejdříve na místo události: chce slyšet obec, část obce (např. Bolina) a číslo popisné nebo jiný popis (např. pošta, nákupní centrum, nádraží...). Je to velmi důležité a prosíme o spolupráci a o trpělivé odpovězení dotazů operátora. Pozor, Bolinka je místní název, oficiálně patří do Boliny, která je částí města Vlašimi. Možná se vás zeptají i na okres. Dále se vás bude operátor ptát na jméno a věk postiženého a např. zda se léčí s nějakou nemocí. I to jsou důležité otázky pro spolehlivé nalezení postiženého resp. pro rozhodnutí o tom, kterou posádku dispečink na místo vyšle.

Bude-li to potřeba, operátor zůstane na telefonu a dá vám pokyny, jak poskytnout první pomoc. Mezitím už druhý operátor vysílá posádku k vám na místo. Před příjezdem je potřeba zavřít volně pobíhající psy a je vhodné, když si někdo stoupne před dům, vyhlížet sanitku a mávat. Jste-li v přírodě, je vhodné poslat někoho třeba na rozcestí, aby nás pak nasměroval. Budeme-li zvonit na zvonek, nezapomeňte, že na zvonku je někdy jiné jméno, než jaké má nemocný.

 

A co dělat, když na silnici vidíte blikající sanitku?

Silniční zákon vám ukládá umožnit průjezd vozidlům se zapnutými výstražnými znameními. Nepanikařte, dejte blinkr doprava a přibrzděte a najeďte k pravému okraji vozovky. Jste-li před zatáčkou nebo před horizontem, raději je přejeďte a až poté nás pusťte – jinak je předjíždění nebezpečné. Vznikne-li zácpa nebo zpomalení provozu na dálnici nebo víceproudé silnici, rovnou popojíždějte tak, aby mezi pruhy vozidel vznikla ulička.

Když se spletete a zavoláte na jiné tísňové číslo, např. 112,150,158 nebo 156, nikde vás nenechají na holičkách a pomoc se k vám nakonec dostane – operační střediska spolu vzájemně komunikují.

 

Doufám, že nás nebudete potřebovat, ale pokud ano, zkuste se držet těchto pokynů, aby vše proběhlo k maximálnímu prospěchu pacienta. Další informace o naší službě najdete na stránkách www.zachranka.cz. Zde jsou i kontaktní údaje, pokud se budete chtít vyjádřit k naší práci – v dobrém i kritickém duchu.

 

Přeji hodně zdraví. MUDr. Michal Gozon, primář okresního střediska ZZS v Benešově.